Co zrobić ze zużytym akumulatorem?

akumulatory zużyteZużyty akumulator samochodowy to problem, z którym prędzej czy później musi zmierzyć się każdy kierowca. Warto wiedzieć, jak postępować z takim odpadem, aby nie zaszkodzić środowisku i uniknąć kar. 

Dlaczego nie wolno wyrzucać akumulatorów na śmietnik?

Akumulatory samochodowe zawierają wiele szkodliwych substancji, takich jak kwas siarkowy czy ołów. Wyrzucenie ich razem z innymi odpadami komunalnymi może prowadzić do poważnych konsekwencji dla środowiska, w tym do skażenia gleby i wód gruntowych. Ponadto, nieprawidłowe postępowanie z zużytymi akumulatorami może skutkować nałożeniem na właściciela pojazdu wysokich kar finansowych.

Przepisy prawne dotyczące utylizacji akumulatorów

W Polsce obowiązują przepisy regulujące postępowanie z odpadami niebezpiecznymi, do których zaliczają się również zużyte akumulatory. Zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, właściciel pojazdu ma obowiązek oddać zużyty akumulator do punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych lub do skupu akumulatorów. W przypadku niezastosowania się do tych przepisów grozi kara grzywny.

Gdzie oddać zużyty akumulator?

Istnieje kilka miejsc, gdzie można prawidłowo pozbyć się zużytego akumulatora. Oto najważniejsze z nich.

Punkty selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK) i skupy akumulatorów - to miejsca, gdzie można bezpłatnie oddać zużyty akumulator. W większości miast i gmin znajdują się co najmniej jeden taki punkt. Warto sprawdzić lokalizację najbliższego PSZOK lub skupu na stronie internetowej swojego urzędu gminy lub miasta.

Sklepy motoryzacyjne - przy zakupie nowego akumulatora, można oddać zużyty w sklepie, w którym dokonujemy zakupu. Pracownicy sklepu są zobowiązani do przyjęcia starego akumulatora i jego prawidłowej utylizacji.

Stacje demontażu pojazdów - to kolejne miejsce, gdzie można oddać zużyty akumulator. Stacje te zajmują się demontażem pojazdów wycofanych z eksploatacji, a także przyjmują różnego rodzaju odpady niebezpieczne, w tym akumulatory.

Ważne jest, aby pamiętać o prawidłowym postępowaniu z zużytymi akumulatorami i dbać o środowisko. Nie tylko unikniemy w ten sposób kar finansowych, ale również przyczynimy się do ochrony naszej planety.