Skup akumulatorów ołowiowych – Gliwice

akumulatory

Skup akumulatorów ołowiowych, który prowadzimy, umożliwia Klientom zyskanie na sprzedaży zużytego lub wadliwego przedmiotu. W bateriach ołowiowych znajduje się kwas siarkowy, a także elektrody wykonane z ołowiu i tlenku ołowiu. Substancje te są odpadami, które stanowią zagrożenie dla zdrowia człowieka oraz dla środowiska. Sprzedając nam akumulator, nie muszą Państwo martwić się, gdzie i w jaki sposób go przechowywać, by nie stworzyć niebezpiecznych sytuacji.

Kiedy konieczna jest wymiana akumulatora w pojeździe?

Każdy akumulator z biegiem czasu zużywa się. Przyjmuje się, że trwałość akumulatora wynosi średnio 4-6 lat. Czas ten może się wydłużyć bądź skrócić, w zależności od jakości posiadanego sprzętu oraz sposobu jego eksploatacji. Rozładowany akumulator będzie powodował spadek obrotów w aucie. Pomocne może być również sprawdzenie świateł mijania. Jeśli po włączeniu zapłonu będą świecić słabiej niż dotychczas, może to być spowodowane uszkodzeniem akumulatora. Warto też zmierzyć napięcie akumulatora przy użyciu woltomierza oraz skontrolować poziom i gęstość elektrolitu. Z technicznego punktu widzenia o zużyciu akumulatora świadczy:

  • spadek lub brak napięcia znamionowego,
  • brak prawidłowego ładowania spowodowany zasiarczeniem ogniw,
  • spadek zawartości elektrolitu i wysychanie płyt ołowianych,
  • zauważalne nabrzmienie obudowy akumulatora,
  • zniszczenie płyt akumulatorowych.

W przypadku zaistnienia jakichkolwiek nieprawidłowości w pracy akumulatora bądź jego fizycznego uszkodzenia najprawdopodobniej konieczna będzie wymiana sprzętu na nowy i oddanie zużytego akumulatora do skupu.

Recykling akumulatorów ołowiowych

Nasze działania prowadzą do bezpiecznego odzysku większości materiałów, z których zostały wykonane baterie. W ramach recyklingu odzyskuje się czysty ołów, który może być ponownie zastosowany do produkcji nowych akumulatorów lub innych przedmiotów. Zanim jednak do tego dojdzie, konieczne jest umiejętne rozbicie baterii na elektrolit oraz pozostałe części, w tym polipropylen stanowiący element obudowy akumulatora czy frakcje metaliczne.

Dlaczego warto oddać akumulator do skupu?

Oferujemy Klientom atrakcyjne ceny skupu akumulatorów. Oddanie akumulatora do skupu gwarantuje ceny korzystniejsze niż w sklepie, w którym kupowany jest nowy produkt. Działają Państwo również zgodnie z prawem, które zabrania wyrzucania akumulatorów do koszów z odpadami komunalnymi. Ponadto wspólnie troszczymy się o środowisko – jedna mała bateria może skazić nawet kilkaset litrów wody, natomiast oddanie jej do skupu w całości i poddanie recyklingowi pozwala odzyskać dużą ilość niebezpiecznych materiałów. Podobnie jak w przypadku skupu makulatury, materiały te mogą zostać ponownie wykorzystane.

Cena skupu akumulatorów

W przypadku skupu akumulatorów, cena może być różna. Szacuje się, iż w każdym akumulatorze znajduje się do kilku kilogramów ołowiu. To właśnie na podstawie wagi tego surowca ustalana jest cena skupu akumulatorów. Niewielkie wahania w cenie mogą wynikać z tego, czy Klient oddaje do skupu akumulator kwasowy ołowiany, czy żelowy ołowiany. Ponadto pod uwagę brana jest także zawartość innych metali w urządzeniu. Nasi pracownicy dokładnie ocenią wagę surowców w sprzęcie i zaproponują indywidualnie ustaloną stawkę.

Skup akumulatorów w Gliwicach

Zastanawiacie się Państwo, jak wygląda proces recyklingu akumulatorów w naszym skupie akumulatorów w Gliwicach? Jesteśmy chętni, by podzielić się szczegółami procesu. Pierwszym etapem recyklingu przekazanych akumulatorów jest ich przyjęcie. Akumulatory są ważone, a następnie sortowane według rodzaju. Ten etap jest niezbędny, ponieważ różne rodzaje akumulatorów wymagają innych metod recyklingu. Następnie akumulatory są przechowywane w specjalnych miejscach, zabezpieczonych przed ewentualnym wyciekiem substancji szkodliwych dla środowiska.

Po segregacji akumulatory trafiają do procesu recyklingu. Dla przykładu, w przypadku akumulatorów ołowiowych, obudowy są rozdrabniane na małe kawałki, a następnie oddzielane od metali. Kolejnym etapem jest odzysk surowców wtórnych zawartych w akumulatorach. Płyty ołowiowe są topione w specjalnych piecach, a następnie oczyszczane z zanieczyszczeń. W wyniku tego procesu uzyskuje się czysty ołów, który może być ponownie wykorzystany do produkcji nowych akumulatorów. Elektrolit, czyli mieszanina kwasu siarkowego i wody, jest neutralizowany i poddawany procesom oczyszczania, aby mógł być bezpiecznie odprowadzony do środowiska. Oprócz ołowiu i elektrolitu, w skład akumulatorów wchodzą również inne materiały, takie jak plastikowe obudowy czy metale, które również są poddawane procesom recyklingu.

Warto wspomnieć, że recykling akumulatorów przynosi wiele korzyści dla środowiska i gospodarki. Zmniejsza się zapotrzebowanie na wydobycie nowych surowców naturalnych oraz ilość szkodliwych substancji trafiających do środowiska. Recykling pozwala też na oszczędność energii – produkcja ołowiu z recyklingu zużywa o 60% mniej energii niż produkcja z rudy ołowiowej.