Czy okazjonalna sprzedaż złomu podlega opodatkowaniu?

złomW dobie rosnącej świadomości ekologicznej coraz więcej osób decyduje się na pozbycie się niepotrzebnych przedmiotów w sposób odpowiedzialny, zamiast wyrzucać je na śmietnik. Jednym z rozwiązań jest sprzedaż złomu, która może przynieść dodatkowe korzyści finansowe. 

Podstawa prawna opodatkowania sprzedaży złomu

W Polsce opodatkowanie sprzedaży złomu regulowane jest przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (CIT). Zgodnie z tymi regulacjami, dochody uzyskane ze sprzedaży złomu mogą być opodatkowane, jednak istnieją pewne wyjątki. Kiedy wizyta na skupie złomu wiąże się z kosztami?

Okazjonalna sprzedaż złomu a opodatkowanie

W przypadku okazjonalnej sprzedaży złomu przez osoby prywatne, istotne jest ustalenie, czy sprzedaż ta ma charakter jednorazowy, czy też jest prowadzona w sposób ciągły. Jeśli sprzedaż ma charakter jednorazowy i nie jest związana z prowadzoną działalnością gospodarczą, dochód uzyskany z takiej transakcji nie podlega opodatkowaniu. Wynika to z faktu, że w takim przypadku nie można mówić o osiągnięciu przychodu w rozumieniu przepisów ustawy o PIT.

Jednakże, jeśli sprzedaż złomu ma charakter ciągły lub jest związana z prowadzoną działalnością gospodarczą, dochód uzyskany z tego tytułu podlega opodatkowaniu. W takiej sytuacji podatnik ma obowiązek wykazać uzyskane przychody w swoim zeznaniu podatkowym.

Warto również pamiętać, że okazjonalna sprzedaż złomu przez osoby prawne, takie jak spółki czy stowarzyszenia, zawsze podlega opodatkowaniu na zasadach określonych w ustawie o CIT.

Sprzedaż złomu a stawka podatkowa

W przypadku opodatkowania dochodów ze sprzedaży złomu, stawka podatkowa zależy od formy opodatkowania wybranej przez podatnika. Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą mogą korzystać ze skali podatkowej (18% i 32%) lub ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych (stawki od 3% do 20%, w zależności od rodzaju działalności). Osoby prawne opodatkowane są według stawki CIT wynoszącej 19%.