Czym jest recykling metali kolorowych?

wiórki

Recykling metali kolorowych to proces odzyskiwania i przetwarzania metali nieżelaznych, takich jak miedź, aluminium, cynk, nikiel, ołów czy magnez. Dzięki odpowiednim metodom pozyskiwania i przetwarzania tych materiałów można uzyskać wtórne surowce o podobnych właściwościach do pierwotnych. Recykling metali kolorowych odgrywa kluczową rolę w gospodarce surowcami oraz ochronie środowiska, redukując ilość odpadów i zmniejszając emisję szkodliwych gazów.

Złom jest selektywnie zbierany ze źródeł przemysłowych, komercyjnych i gospodarstw domowych, a następnie sortowany na poszczególne rodzaje metali.

Procesy mechaniczne recyklingu metali kolorowych

Po sklasyfikowaniu metali następuje ich mechaniczne przetworzenie. Obejmuje ono rozdrabnianie, płukanie, sortowanie magnetyczne oraz inne techniki separacji. Rozdrabnianie polega na zmniejszeniu rozmiarów złomu, co ułatwia dalsze operacje. Płukanie ma na celu usunięcie zanieczyszczeń, takich jak oleje czy inne substancje chemiczne. Sortowanie magnetyczne opiera się na wykorzystaniu właściwości magnetycznych metali ferromagnetycznych do oddzielania ich od pozostałych.

Procesy termiczne recyklingu metali kolorowych

Kolejnym etapem jest przetwarzanie termiczne, polegające na stopieniu metali kolorowych w odpowiednich piecach. W zależności od rodzaju metalu stosowane są różne metody topienia, takie jak topienie redukcyjne, utleniające lub elektrotermiczne. Proces ten pozwala na uzyskanie stopów o określonym składzie i właściwościach, które mogą być następnie odlane w formy lub przerobione na wyroby gotowe.

Obróbka wtórnych surowców metalowych

Po przetworzeniu termicznym należy poddać metale dalszej obróbce, która może obejmować rafinację, dezoksydację oraz modyfikację. Rafinacja ma na celu usunięcie zanieczyszczeń i redukcję zawartości szkodliwych składników, tak aby uzyskać produkt o wysokiej jakości. Dezoksydacja polega na zmniejszeniu zawartości tlenu w stopie, co wpływa na jego właściwości mechaniczne. Modyfikacja jest procesem wprowadzania dodatków do stopu, których celem jest poprawa jego parametrów, takich jak wytrzymałość czy odporność na korozję.