Czym jest złom elektroniczny?

Złom elektroniczny, również nazywany e-złomem czy elektroodpadami, to termin odnoszący się do zużytego i niechcianego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Ilość odpadów elektronicznych rośnie w zastraszającym tempie. Postęp technologiczny sprawia, że sprzęt szybko się starzeje i staje się nieaktualny, co prowadzi do stale wzrastającej ilości e-złomu.

Rodzaje złomu elektronicznego

Złom elektroniczny można podzielić na kilka kategorii, w zależności od rodzaju sprzętu oraz jego przeznaczenia. Skup surowców wtórnych przyjmuje innymi sprzęt RTV (telewizory, radia, głośniki), komputery (laptopy, monitory, drukarki), telefony komórkowe i inne urządzenia mobilne, a także sprzęt AGD (lodówki, pralki, zmywarki). Wszystkie te złom elektronicznyprzedmioty zawierają różnorodne metale i tworzywa sztuczne. Niestety, w skład elektroodpadów wchodzą również szkodliwe substancje takie jak ołów, rtęć czy kadm, których nieodpowiednia utylizacja może zagrażać zdrowiu ludzi i środowisku.

E-złom a ochrona środowiska

Ze względu na zagrożenia dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzi, jakie niesie ze sobą nieodpowiednie postępowanie z elektroodpadami, istnieje wiele regulacji prawnych dotyczących ich gospodarowania. W Polsce obowiązują przepisy określone w ustawie o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym oraz w dyrektywie Unii Europejskiej WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment). Te regulacje mają na celu promowanie recyklingu i odzysku surowców wtórnych z e-złomu.

Recykling złomu elektronicznego

Recykling e-złomu pozwala na odzyskanie cennych surowców, takich jak żelazo, miedź, złoto, srebro czy aluminium. Proces recyklingu obejmuje szereg etapów, takich jak demontaż sprzętu, segregacja materiałów, przetworzenie surowców wtórnych i ich ponowne wprowadzenie do obiegu gospodarczego. Tego rodzaju działania przyczyniają się do zmniejszenia eksploatacji naturalnych zasobów, oszczędności energii oraz ograniczenia ilości odpadów gromadzonych na składowiskach.