Czym są odpady kablowe i jak można je zagospodarować?

kable

Odpady kablowe to wszelkiego rodzaju przewody stosowane przy instalacjach elektrycznych, kable telekomunikacyjne, transmisyjne, energetyczne itd. Generowane są nie tylko w przedsiębiorstwach przemysłowych, ale również w gospodarstwach domowych. Co z nimi zrobić? Jak je rozsądnie zagospodarować, aby nie zagrażały środowisku naturalnemu?

Gdzie oddać odpady kablowe?

Wszelkiego rodzaju kable i przewody, nawet najbardziej uszkodzone, nie są wcale niepotrzebnymi odpadami. Odpowiednio zagospodarowane i przetworzone z powodzeniem nadają się do pozyskiwania cennych surowców, np. miedzi czy aluminium. Odzysk odpadów kablowych jest więc bardzo ważny z punktu widzenia ekologii. W skupach złomu możliwa jest sprzedaż odpadów kablowych. Jest to działanie proekologiczne, a dodatkowo korzystne finansowo, gdyż sprzedający może liczyć na zapłatę za tego rodzaju odpady. Ich cena zależy przede wszystkim od gatunku i jakości zastosowanego w nich surowca. Najwyżej wyceniane są zwykle przewody miedziane o odpowiedniej czystości.

Jakie odpady kablowe można oddawać na skup złomu? Właściwie wszystkie, które nie nadają się już do użytku. Są to m.in. kable komputerowe, przewody z urządzeń AGD i RTV, wiązki z samochodów, stare linie energetyczne, kable telefoniczne, kable światłowodowe, przewody z trakcji kolejowych czy tramwajowych itd.

Ze względu na cenne surowce odpady kablowe poddawane są recyklingowi. W ramach procesu przetwarzania tych elementów możliwe jest np. ich przerobienie na przewody czy wiązki. Jest to jednak proces dość złożony i wieloetapowy. Pierwszy etap polega na ich segregacji i określeniu rodzaju surowców, jakie w nich występują. Następnie niezbędne jest oczyszczenie. W procesie tym konieczne jest m.in. oddzielenie metali od tworzyw sztucznych. Usuwane są również wszelkie inne zanieczyszczenia. Dopiero w kolejnych etapach możliwe jest przetopienie metalu i jego ponowne uformowanie.

Bardzo ważny jest fakt, że zarówno miedź, jak i aluminium to materiały, które mogą być wielokrotnie przetwarzane, nie tracąc przy tym swoich właściwości. Jest to więc idealny materiał do recyklingu. Dlatego też każdy, kto posiada odpady kablowe, powinien zadbać o to, aby trafiły one do skupu złomu.