Jakie metale stanowią największe zagrożenie dla środowiska?

złom

Wzrastający z każdym rokiem poziom stężenia metali ciężkich jest jednym z najbardziej uciążliwych elementów skażenia środowiska. To właśnie metale ciężkie zaliczane są do zanieczyszczeń, które stanowią największe zagrożenie dla środowiska i zdrowia człowieka. Receptą na przeciwdziałanie przenikaniu metali ciężkich do gleby oraz wód gruntowych jest ich recycling. 

Metale ciężkie w ekosystemie

Rozwój technologii, praca obiektów produkcyjnych prowadzi do zanieczyszczenia metalami ciężkimi powietrza, wody i gleby. Pojawiają się pyły, gazy przemysłowe, ścieki, odpady procesów spalania węgla, które są groźne zarówno dla człowieka jak i całego ekosystemu. Koncentracja metali ciężkich w środowisku jest zróżnicowana, a ich oddziałanie uzależnione jest od rodzaju pierwiastka, oraz postaci chemicznej, w jakiej występuje. Warto pamiętać, że metale ciężkie jak ołów, kadm, miedź i rtęć wykazują wysoką toksyczność w stosunku do roślin, u których powodują zmiany w procesach fizjologicznych. Metale te są obecne również w wodzie, gdzie w wysokim stężeniu wywołują niekorzystną reakcję organizmów wodnych, ale też człowieka.

Recycling metali ciężkich

Metale ciężkie występują w wielu produktach codziennego użytku. Są w przyrządach do mierzenia temperatury, bateriach i akumulatorach samochodowych, tonerach i kartridżach, przewodach elektrycznych oraz urządzeniach takich jak komputery, mikrofalówki czy radia. Z tego względu, kiedy któryś z wymienionych przedmiotów ulegnie zepsuciu, powinniśmy je oddać do ponownego recyclingu. Skupem zajmują się wyspecjalizowane firmy, które dodatkowo posiadają narzędzia umożliwiające odzysk metali do ponownego przetworzenia.