Jakie wymogi powinny spełniać skupy złomu?

złomowisko

Skupy złomu pełnią ważną rolę w szeroko rozumianym procesie gospodarki odpadami. Zajmują się one skupowaniem, segregowaniem oraz przetwarzaniem odpadów metali nieżelaznych i żelaznych. W Polsce istnieje wiele przedsiębiorstw działających w tej branży. Aby jednak legalnie prowadzić tego typu działalność, trzeba spełnić szereg wymogów określonych w przepisach prawa.

Prawo ochrony środowiska

Zarówno funkcjonowanie, jak i utworzenie skupu złomu musi być zgodne z obowiązującymi przepisami prawa ochrony środowiska. Przed rozpoczęciem działalności, przedsiębiorca musi uzyskać pozwolenie na prowadzenie tego rodzaju biznesu od odpowiedniego organu administracji publicznej. Proces aplikowania o takie pozwolenie obejmuje przedstawienie niezbędnych dokumentów, takich jak projekt skupu złomu, analiza oddziaływania na środowisko oraz prognoza realizacji zadań odnoszących się do świadczenia usług w zakresie gospodarowania odpadami.

Infrastruktura

Skupy złomu powinny posiadać odpowiednią infrastrukturę, która umożliwia sprawne prowadzenie działalności. Do kluczowych elementów należy między innymi ogrodzenie terenu, zapewnienie odpowiedniego dojazdu oraz systemu ochrony przed kradzieżą czy wandalizmem. Ponadto ważne są także odpowiednie pomieszczenia i obiekty, w których przechowywane są metale, a także wszelkiego rodzaju urządzenia potrzebne do przetwarzania złomu, takie jak prasy, nożyce czy wagi.

Segregacja i przetwarzanie

Skupy złomu muszą stosować się do zasad segregacji odpadów. W przypadku metali konieczne jest oddzielanie rodzajów metali między sobą, jak również od innych materiałów. Następnie, złom podlega procesowi przetwarzania, który może obejmować między innymi sortowanie, cięcie czy prasowanie. Skupy złomu powinny stosować najnowsze technologie oraz pracować zgodnie z opracowanymi procedurami.

Zapewnienie transportu i odbioru

Skupy złomu powinny również oferować usługi transportowe dla swoich klientów. W związku z tym przedsiębiorstwo musi posiadać odpowiednią flotę pojazdów oraz wykwalifikowany personel do obsługi przewozu złomu. Ważne jest także utrzymanie kontaktów z firmami zajmującymi się recyklingiem metali oraz innymi odbiorcami surowców wtórnych.