Korzyści wynikające ze zbierania makulatury

makulatura

Za sprawą rozwijającej się technologii oraz sprawowanej przez nią masowej produkcji, papier stał się powszechnie dostępny artykułem, dedykowanym do różnych, często jednorazowych zastosowań. Sprawiło to jednak, że jest on również bardzo szybko zużywany i wyrzucany. Według wskazań GUS tylko w Polsce wytwarza się rocznie ponad 300 kg odpadów komunalnych na osobę, w tym około 35 kg makulatury. Dodatkowo przemysł celulozowo-papierniczy wywiera niezwykle duży, niekorzystny wpływ na środowisko. Do jego funkcjonowania potrzebne jest drewno, przez co konieczne jest pozyskiwanie dużych ilości surowca, a ponadto w trakcie procesu technologicznego produkcji papieru generowane są olbrzymie ilości odpadów ciekłych i stałych, które są niezwykle trudne do zagospodarowania. Na szczęście dzięki włóknistej strukturze papier nadaje się do wielokrotnego przetworzenia w formie makulatury. Co można wykonać z makulatury i jakie korzyści zapewnia jej recykling? Dowiedzą się Państwo z poniższego wpisu.

Wpływ odzysku makulatury na środowisko

Drzewa odgrywają niezwykle istotną rolę nie tylko w kontekście funkcjonowania ludzi i zwierząt, ale całego ekosystemu. Nie bez powodu nazywa się je zielonymi płucami planety – drzewa pobierają zawarty w atmosferze dwutlenek węgla, oddając w zamian tlen. W ten sposób organizmy tlenowe mogę mieć zapewnione odpowiednie warunki do życia, a dodatkowo zbilansowany zostaje poziom gazów cieplarnianych, zmniejszając tym samym ich niekorzystny wpływ na globalne ocieplenie. Wdrożenie systemu recyklingu makulatury zapewniło wiele korzyści na rzecz ekologii, ekonomii oraz odpowiedzialnej gospodarki surowcami i wpłynęło na:

  • ograniczenie wycinki drzew – produkcja tony papieru z makulatury umożliwia ocalenie 17 drzew;
  • oszczędność wody – recykling tony makulatury oszczędza aż 26 tysięcy litrów wody;
  • poprawę stanu powietrza – ograniczona zostaje emisja dwutlenku węgla na skutek zmniejszenia produkcji przemysłowej i redukcji wycinki drzew, które wykorzystują CO2 do fotosyntezy;
  • ograniczenie wielkości wysypisk – wykorzystywanie zużytych wyrobów papierniczych w procesach recyklingowych sprawia, że nie składuje się ich na wysypiskach.

Ekonomiczne zalety zbierania makulatury

Dzięki recyklingowi makulaturę można ponownie wykorzystać do wyprodukowania wielu nowych, przydatnych produktów, m.in. kopert, teczek, papieru toaletowego, papieru pakowego, papieru gazetowego, tektury falistej, brykietu opałowego czy nawet izolacji budowlanej. Jednocześnie zastosowanie zużytych wytworów papierniczych jako surowca włóknistego nie wpływa na obniżenie właściwości produktu końcowego. Warto też pamiętać, że zbiórka i sprzedaż makulaturyzbiórka i sprzedaż makulatury w takich placówkach jak Skup Złomu i Metali Kolorowych Andrzej Burczy jest nie tylko dobrym uczynkiem dla całego środowiska, ale wiąże się również z zyskiem finansowym. Pozyskiwanie papieru z recyklingowanych odpadów jest znacznie mniej czaso- i pracochłonną metodą niż ścinanie i obróbka drzew, a co za tym idzie – jest również mniej kosztowna. Tym sposobem cena artykułów wytwarzanych z papieru pochodzącego z przetworzonej makulatury jest zdecydowania niższa niż w przypadku produktów, do których wytworzenia zostałby wykorzystany świeży papier. Dodatkowo dzięki zebraniu jednej tony makulatury możliwe jest zaoszczędzenie:

  • 26500 litrów wody;
  • 1476 litrów ropy;
  • 4200 kWh energii (ilość wystarczająca do ogrzania mieszkania przez blisko pół roku);
  • od 2,3 do 7 m3 miejsca na składowiskach odpadów (a tym samym miejsca, które może być przeznaczone na inne inwestycje).

Zbieranie makulatury to także świetny sposób na zarobek – w zależności od rodzaju makulatury na kilogramie można zarobić od kilkunastu do kilkudziesięciu groszy, a do skupu przyjmowane są najróżniejsze artykuły papierowe, jak choćby kartony, gazety, katalogi, prospekty czy książki bez twardych opraw. Jest to zatem dobra okazja do podreperowania domowego budżetu lub przeorganizowania finansów firmy, której znaczną część produkcji odpadów stanowi właśnie papier.