Podatek od sprzedaży złomu. Ile wynosi i kto musi go opłacić?

kalkulator

Obawa o konieczność zapłacenia podatku dochodowego powstrzymuje wiele osób od sprzedaży zalegających w domu czy w garażu odpadów. Tymczasem okazuje się, że w świetle prawa okazjonalne zbywanie przedmiotów przez osobę fizyczną nie jest obarczone obowiązkiem zapłaty podatku, w związku z czym cała kwota otrzymana w skupie złomu trafia do kieszeni sprzedawcy. Jeśli jednak transakcje odbywają się regularnie lub ich przedmiotem są rzeczy nabyte w ciągu ostatnich 6 miesięcy, wówczas może to skutkować powstaniem przychodu, który osoba prywatna będzie musiała rozliczyć.

Sprzedaż złomu przez osobę prowadzącą działalność gospodarczą

Inaczej wygląda kwestia podatku dochodowego od sprzedaży złomu, gdy sprzedawca jest przedsiębiorcą. Transakcja może być bowiem uznana za źródło dochodu, który należy rozliczyć. Jeśli otrzymana kwota jest niższa niż 1000 zł, osoba prowadząca działalność gospodarczą jest zwolniona z konieczności odprowadzenia podatku. Jeśli jednak wartość transakcji jest wyższa, podatek należy zapłacić. Obowiązek ten spoczywa na:

  • sprzedającym – gdy jego firma jest podatnikiem VAT,
  • skupie złomu – gdy firma nie jest podatnikiem VAT.

W przypadku, gdy obowiązkiem podatkowym zostaje obarczony skup, jego właściciel musi zapłacić daną kwotę w ciągu 14 dni od daty zawarcia umowy kupna-sprzedaży. Jeśli masz wątpliwości dotyczące obowiązku odprowadzenia podatku, skontaktuj się z naszym skupem złomu w Gliwicach! Udzielimy Ci wszelkich niezbędnych informacji, a w razie potrzeby pomożemy także z formalnościami. Oddawanie złomu wiąże się nie tylko z korzyściami finansowymi, ale również ekologicznymi, dlatego nie warto rezygnować z transakcji z obawy przed podatkiem. Trzeba jednak wiedzieć, w jakich okolicznościach sprzedaż będzie wiązać się z obowiązkiem jego zapłaty.