Praktyczne porady na temat pakowania i składowania makulatury

makulatura

Surowce wtórne przyjmowane do skupu to nie tylko stal, metale kolorowe to również tworzywa sztuczne, szkło i makulatura. O tym, że warto składać papiery i kartony na makulaturę, nie będziemy dziś pisać, chcemy jednak skupić się nad tym, by poznać szczegóły pakowania i składowania makulatury. Jak zatem zbierać makulaturę?

Co tworzy makulaturę?

Makulatura to papier kartony, które zgodnie z obecnymi zasadami gospodarki odpadami pakujemy do niebieskich worków. Ważne jest, aby nie zawierały one innych odpadów, np. folii, aluminium. Dlatego niewskazane jest wrzucanie do pojemników na makulaturę opakowań typu tetra pack. Co ważne papier zaliczany do makulatury musi być czysty i nie może być skażona mikrobiologicznie (grzyby, bakterie) bądź posiadać innych rodzajów materiałów. Są to wszystkie wyroby papiernicze, które można przetworzyć. Skupem ich zajmuje się m.in. firma skupująca metale kolorowe w Gliwicach.

Co można wykonać z makulatury?

Dawniej podstawowym wyrobem powstałym z makulatury był szary papier pakowy, ale też papier toaletowy, gazetowy, tektura falista, czy też reklamówki papierowe. Współcześnie produkuje się koszyki, regały i szafy, a nawet fotele z wtórnie przetworzonego papieru. Istnieje kilka typów makulatury, które ułatwiają jej właściwą segregację. Mamy zatem rodzaj A, czyli odmiany słabe o symbolach od A1 do A12 w postaci zmieszanego papieru i tektury, Klasę B, czyli makulaturę średnią, stanowią gazety, książki ilustrowane magazyny. Rodzaj C to 19 odmian makulatury, czyli ścinek, odpadów wytworów i przetworów białych i bezdrzewnych jak akta białe i ścinki drukarskie. Ostatni rodzaj to makulatura mocna obejmuje 6 odmian surowca od D1 do D6, tworzą ją głównie worki, tektura falista, ścinki i odpady z papieru i tektury tzw. kraft (siarczanowej). Ze względu na mało precyzyjne i mało praktyczny powyższy podział został zmieniony i dostosowany do obecnych standardów pakowania i pojemników na śmieci.