W jakich sytuacjach skup może odmówić przyjęcia złomu?

złomowisko

Sprzedając złom na skupie, nie tylko pozbywamy się niechcianego przedmiotu, ale możemy na tym zarobić. Dzięki sprzedaniu złomu skupowi, może on zostać poddany przetworzeniu, co pozwala na zmniejszenie eksploatacji naturalnych złóż, a także ograniczyć zaśmiecanie planety. Jednak przy przyjmowaniu złomu do skupu, należy pamiętać o kilku rzeczach.

Aby odsprzedać złom skupowi, obie strony powinny wypełnić odpowiedni formularz w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. W formularzu muszą się znaleźć takie informacje jak:

  • Określenie rodzaju odpadów i źródło ich pochodzenia,
  • Dane osobowe sprzedającego, wraz z adresem zamieszkania i numerem dokumentu tożsamości.

Sprzedając złom, należy mieć przy sobie dokument tożsamości. Jego brak jest podstawą do odmówienia przez skup złomu sfinalizowania transakcji. To samo tyczy się podania numeru PESEL przy transakcji. Jeżeli za złom otrzymujemy kwotę powyżej tysiąca złotych, to dodatkowo należy wypełnić deklaracje PCC-3, dzięki czemu będzie możliwe opodatkowanie danej transakcji. 

Zasady skupowania złomu

Sprzedając złom w postaci samochodu, skup złomu może nam odmówić jego przyjęcia, jeżeli pojazd nie posiada dokumentów koniecznych do wydania zaświadczenia o kasacji. Do takich dokumentów należy dowód rejestracyjny pojazdu, a także umowa kupna auta, dowód osobisty właściciela pojazdu lub upoważnienie dla osoby zdającej pojazd. Odmówienie przyjęcia w niektórych przypadkach może być spowodowane nieuiszczeniem opłaty za demontaż pojazdu. Przy sprzedaży odpadów metalowych należy pamiętać o posortowanie go zgodnie z wytycznymi, gdyż w innym wypadku może nie zostać przyjęty. Złom powinien być wolny od niebezpiecznych związków chemicznych, a także materiałów wybuchowych czy niebezpiecznych. Złom metalowy nie powinien posiadać elementów z innego tworzywa, ani żadnych zanieczyszczeń fizycznych. Należy pamiętać, że elektrośmieci nie są złomem, a odrębną kategorią odpadów. Odpadki metalowe muszą być własnością sprzedającego, nie mogą pochodzić z czynów karalnych czy kradzieży.